Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Grŵp Trawsbleidiol

Celfyddydau ac Iechyd

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Gelfyddydau ac Iechyd

 

Hyrwyddo ac annog y celfyddydau fel ffordd o wella canlyniadau iechyd

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Eluned Morgan AC

 

Ysgrifennydd: Katherine Harri a Claire Cressey

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: Ionawr 23, 2018

 

Amser: 14:30

 

Lleoliad: Pierhead

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

 

 

 

Aelodau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Cynulliad

Partneriaid a Helpu