Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Grŵp Trawsbleidiol

Dementia

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Ddementia

 

Diben

Archwilio ffyrdd o wella ansawdd bywyd pobl yng Nghymru sy'n byw gyda dementia

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Lynne Neagle

 

Ysgrifennydd: Sophie Douglas

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: 19 Mehefin 2018

 

Amser: 12.00

 

Lleoliad: Ystafelloedd Bwyllgora 1 a 2, Pierhead.

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Sophie Douglas

Ffôn: 02920 475585

Aelodau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Cynulliad

Partneriaid a Helpu