Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Grŵp Trawsbleidiol

Prifysgolion

Disgrifiad

Grŵp Trawsbleidiol ar Brifysgolion

 

Prif amcan y Grŵp Trawsbleidiol ar Brifysgolion yw i alluogi deialog rhwng Aelodau'r Cynulliad, Is-Gangellorion y prifysgolion yng Nghymru a rhanddeiliaid perthnasol eraill. Bydd y grŵp yn cynnig fforwm i ymchwilio i faterion sy'n effeithio ar ymchwil a’r sector brifysgolion, a allai ddylanwadu ar bolisi cyhoeddus, tra hefyd yn edrych am gyfleoedd iddynt barhau i wneud cyfraniad hanfodol i ddatblygiad a llesiant ein cenedl yn y dyfodol.

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: I’w gadarnhau

 

Ysgrifennydd: Rhys Flowers, Four Cymru

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: 9 Ionawr 2018 (Cyfarfod Blynyddol)

 

Amser: 12:30

 

Lleoliad: Ystafell Gynhadledda A, Tŷ Hywel

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

 

 

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Rhys Flowers

Cyfeiriad:
Four Cymru
1 Caspian Point
Caerdydd
CF10 4DQ

Ffôn: 029 2044 4092

Aelodau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Cynulliad

Partneriaid a Helpu