Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Grŵp Trawsbleidiol

Nyrsio a Bydwreigiaeth.

Disgrifiad

Grŵp Trawsbleidiol ar Nyrsio a Bydwreigiaeth

 

Diben

Trafod materion sydd o bwys i'r proffesiynau nyrsio a bydwreigiaeth, darparu fforwm i aelodau'r proffesiynau nyrsio a bydwreigiaeth gwrdd ag Aelodau'r Cynulliad a dathlu gwaith nyrsio a bydwreigiaeth a hyrwyddo dealltwriaeth ohono.

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: David Rees

 

Ysgrifennydd: Tina Donnelly

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: Dydd Mawrth, 3 Hydref 2017

 

Amser: 6pm

 

Lleoliad: Ystafell Gynhadledd C a D

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Tina Donnelly

Aelodau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Cynulliad

Partneriaid a Helpu