Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Grŵp Trawsbleidiol

Tai

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Dai

 

Diben

 

Darparu fforwm i drafod polisi tai yng Nghymru, fel y gellir ei gyfleu, wedyn, i Weinidogion ac uwch swyddogion polisi eraill.

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Mike Hedges AC

 

Ysgrifennydd: Matthew Kennedy

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: 21 Mai 2019

 

Amser: 12:30 – 13:30

 

Lleoliad: Ystafell Gynhadledda A, Tŷ Hywel

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiad Ariannol  

 

 

 

 

 

 

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Shelter Cymru

Aelodau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Cynulliad

Partneriaid a Helpu