Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Grŵp Trawsbleidiol

Tlodi Tanwydd ac Effeithlonrwyd Ynni

Disgrifiad

Grŵp Trawsbleidiol ar Dlodi Tanwydd ac Effeithlonrwyd Ynni

 

Diben

Codi ymwybyddiaeth o broblemau tlodi tanwydd a galluogi Aelodau'r Cynulliad i drafod yn agored y materion polisi sy'n effeithio ar allu aelwydydd yng Nghymru i fforddio eu biliau ynni.

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Mark Isherwood (i'w gadarnhau)

 

Cyswllt: Carole Morgan-Jones, NEA Cymru Carole.morgan-jones@nea.org.uk

              02920 229322

 

Y cyfarfod nesaf

 

21 Mawrth 2018 – Ystafelloedd Seminar y Pierhead 12.15 -13.30

 

22 Mai 2018 - Ystafell Gynhadledda B 12.00 – 13.30.

 

27 Mehefin 2018 – Ystafell Gynadledda C a D 12.15 – 13.30

 

26 Medi 2018 – Ystafell Gynadledda C a D 12.15 – 13.30

 

12 Rhagfyr 2018 – Ystafell Gynadledda C a D 12.15 – 13.30

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Helen Roach

Aelodau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Cynulliad

Partneriaid a Helpu