Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Grŵp Trawsbleidiol

Tlodi Tanwydd ac Effeithlonrwyd Ynni

Disgrifiad

Grŵp Trawsbleidiol ar Dlodi Tanwydd ac Effeithlonrwyd Ynni

 

Diben

Codi ymwybyddiaeth o broblemau tlodi tanwydd a galluogi Aelodau'r Cynulliad i drafod yn agored y materion polisi sy'n effeithio ar allu aelwydydd yng Nghymru i fforddio eu biliau ynni.

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Mark Isherwood (i'w gadarnhau)

 

Cyswllt: Bethan Proctor, NEA Cymru

Bethan.Proctor@nea.org.uk
02920 644 520

 

Y cyfarfod nesaf

 

26 Medi 2018 – Ystafell Gynadledda C a D 12.15 – 13.30

 

12 hanner dydd          Lluniaeth

 

 

12:10pm      Croeso ac ymddiheuriadau

Cymeradwyo cofnodion y cyfarfod diwethaf

 

 

12:15pm            Argymhellion Monitor Tlodi Tanwydd DU 2018 a materion allweddol o’r Gynghrair Tlodi

                   Tanwydd - Carole Morgan-Jones, Cyfarwyddwraig, Gweithredu Ynni Cenedlaethol Cymru 

 

 

12:30pm             Lesley Griffiths, Ysgrifennydd Cabinet dros yr Amgylchedd, Cynllunio a Materion Gwledig

 

 

12:50pm             Trafodaeth agored a chyfle i ofyn cwestiynau 

 

 

1:10pm               Camau gweithredu allweddol i’w datblygu

 

 

1:20pm               Dirwyn y cyfarfod i ben

 

 

 

 

12 Rhagfyr 2018 – Ystafell Gynadledda C a D 12.15 – 13.30

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Bethan Proctor

Ffôn: 02920644520

Aelodau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Cynulliad

Partneriaid a Helpu