Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Grŵp Trawsbleidiol

Gofal Lliniarol a Hosbisau

Disgrifiad

Enw   Y Grŵp Trawsbleidiol ar Ofal Lliniarol a Hosbisau

 

Diben I gynnal a datblygu dealltwriaeth a diddoreb Aelodau’r Cynulliad mewn materion sy’n effeithio ar wasanaethau gofal lliniarol a hosbisiau er mwyn gwella gofal diwedd oes yng Nghymru.

 

 

Swydd-ddeiliaid

 

Cadeirydd: Mark Isherwood

 

Ysgrifennydd: Catrin Edwards, Hospice UK

 

Cyfarfod nesaf

 

23 Tachwedd 2018 - 12-13:30 - Hosbis yr Eos, Wrecsam

 

19 Chwefror 2019 - 8-9 - Ystafell Gynadledda A, Tŷ Hywel

 

23 Ebrill 2019 - 12-13:30 - Ystafell Gynadledda A, Tŷ Hywel

 

3 Gorffennaf 2019 - 8-9 - Ystafell Gynadledda A, Tŷ Hywel

 

Dogfennau’r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau blynyddol a datganiadau ariannol

 

 

 

 

 

 

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Catrin Edwards

Aelodau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Cynulliad

Partneriaid a Helpu