Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Grŵp Trawsbleidiol

Gofal Lliniarol a Hosbisau

Disgrifiad

Enw Y Grŵp Trawsbleidiol ar Ofal Lliniarol a Hosbisau

 

Diben I gynnal a datblygu dealltwriaeth a diddoreb Aelodau’r Cynulliad mewn materion sy’n effeithio ar wasanaethau gofal lliniarol a hosbisiau er mwyn gwella gofal diwedd oes yng Nghymru.

 

 

Swydd-ddeiliaid

 

Cadeirydd: Mark Isherwood

 

Ysgrifennydd: Kathleen Caper

 

Cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: 11 Hydref 2017

 

Amser: 11:30

 

Lleoliad: Ystafell Briffio’r Cyfryngau, Senedd

 

Dogfennau’r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau blynyddol a datganiadau ariannol

 

 

 

 

 

 

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Kathleen Caper

Aelodau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu