Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Grŵp Trawsbleidiol

Bioamrywiaeth.

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Fioamrywiaeth

 

Diben

 

I hyrwyddo a rhoi hwb i fioamrywiaeth yng Nghymru

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: I’w gadarnhau

 

Ysgrifennydd: Liz Smith

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: Dydd Mawrth 21 Mai 2019

 

Amser:  12.00 – 13.30

 

Lleoliad: Oriel, y Senedd

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Liz Smith

Ffôn: 02920 497509

Aelodau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Cynulliad

Partneriaid a Helpu