Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Grŵp Trawsbleidiol

Menywod

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Fenywod

 

Diben

 

Hyrwyddo gweithredu ar sail trawsbleidiol i gyflawni cydraddoldeb ar gyfer menywod yng Nghymru.

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Jane Hutt AC a Sian Gwenllian AC

 

Ysgrifennydd: Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru

 

Y cyfarfod nesaf

 

I’w gadarnhau

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiad Ariannol  

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru

Aelodau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Cynulliad

Partneriaid a Helpu