Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Grŵp Trawsbleidiol

Atal Hunanladdiad

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Atal Hunanladdiad

 

Diben

Codi ymwybyddiaeth ac ymgyrchu ar sail draws-bleidiol i lywio newid mewn atal hunanladdiad yng Nghymru.

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Lynne Neagle

 

Ysgrifennydd: Samariaid Cymru

 

Y cyfarfod nesaf

 

 

Dyddiad:

 

Amser:

 

Lleoliad:

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

 

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Samariaid Cymru

Ffôn: 02920 222008

Aelodau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Cynulliad

Partneriaid a Helpu