Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Rhesymau wedi'u cyfyngu

Yn rhinwedd paragraff(au) iii o Reol Sefydlog 17.42

Esboniad o resymau

  • Yn rhinwedd paragraff iii

    lle byddai trafod eitem benodol o fusnes yn gyhoeddus yn debyg o achosi niwed i fuddiannau masnachol neu economaidd

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu