Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Christine Chapman AC

Plaid: Llafur Cymru

Etholaeth: Cwm Cynon

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Swyddfa: 
Bank Chambers
28a Oxford Street
Aberpennar
CF45 3EU

Ffôn:  01443 478098

Cyfeiriad Cynulliad: 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn:  0300 200 7163

E-bost:  Christine.Chapman@cynulliad.cymru

Facebook :  www.facebook.com/christine.chapman.397

Twitter :  twitter.com/ChrisChapmanAM

Nid yw Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn gyfrifol am gynnwys unrhyw linc allanol

Aelodaeth

Tymhorau swydd

  • 07/05/1999 - 30/04/2003
  • 02/05/2003 - 02/05/2007
  • 04/05/2007 - 31/03/2011
  • 06/05/2011 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Cafodd Christine Chapman ei hethol yn Aelod Cynulliad Llafur a’r Blaid Gydweithredol.

 

Cefndir personol

 

Ganwyd Christine Chapman yn y Porth, Rhondda. Mae ganddi radd BA (Anrhydedd) mewn Hanes ac Astudiaethau Clasurol o Brifysgol Cymru, Aberystwyth, ac MSc Econ ac MPhil o Brifysgol Caerdydd. Mae ganddi ddiploma o Bolytechnig y South Bank, hefyd, mewn Cynghori Gyrfa.

 

Cefndir proffesiynol

 

Ym maes addysg y mae cefndir proffesiynol Christine. Mae wedi gweithio i’r gwasanaeth gyrfaoedd ac i ddwy bartneriaeth addysg busnes. Mae hefyd wedi gweithio fel gweithiwr ieuenctid ac athrawes mewn ysgol uwchradd.

 

Mae Christine yn credu’n gryf mewn dysgu gydol oes, ac mae ganddi ddiddordeb arbennig mewn datblygu economaidd, cyfle cyfartal, adfywio cymunedol a hanes menywod

 

Cefndir gwleidyddol

 

Etholwyd Christine i’r Cynulliad am y tro cyntaf ym 1999. Mae ei swyddi blaenorol yn cynnwys cadeirio Pwyllgor Monitro’r Rhaglen Amcan Un, bod yn Ddirprwy Weinidog dros Addysg a Dysgu Gydol Oes, a’r Dirprwy Weinidog dros Gyllid, Llywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus. Mae hefyd wedi bod yn Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau. Mae Christine hefyd yn cynrychioli Cynulliad Cymru ar Bwyllgor y Rhanbarthau, ac mae’n Gadeirydd Grŵp Menywod a Democratiaeth y Cynulliad.

 

Cyn cael ei hethol yn Aelod Cynulliad Llafur dros Gwm Cynon, roedd Christine yn gynghorydd ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.

 

Ymgysylltiadau

 

Mae Christine yn Ysgrifennydd Grŵp UNSAIN Llafur ac yn aelod o’r Blaid Gydweithredol. Mae hefyd yn cefnogi ymgyrch “Y Gynghrair Does Dim Curo Plant”.

Etholiadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu