Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Nick Ramsay AC

Plaid: Ceidwadwyr Cymreig

Etholaeth: Mynwy

Tymhorau swydd

  • 04/05/2007 - 31/03/2011
  • 06/05/2011 - 05/04/2016

Gwybodaeth ychwanegol

Hanes personol

 

Mae Nick, a aned yn 1975, yn dod yn wreiddiol o Gwmbrân. Ar wahân i wleidyddiaeth, mae Nick yn chwaraewr tennis brwd ac mae’n aelod o Glwb Tennis Cwmbrân. Mae hefyd yn dilyn rygbi yng Nghymru. Mae’n ymwneud â gwaith elusennol.

 

Cefndir proffesiynol

 

Aeth Nick i Ysgol Gyfun Croesyceiliog cyn mynd ymlaen i Goleg Sant Ioan ym Mhrifysgol Durham lle gafodd Radd Gydanrhydedd mewn Saesneg ac Athroniaeth. Yn ddiweddarach cafodd Ddiploma Ôl-radd mewn Ieithyddiaeth Gymhwysol o Brifysgol Caerdydd.

 

Cefndir gwleidyddol

 

Cafodd Nick ei ethol yn Aelod Cynulliad y Ceidwadwyr Cymreig dros Sir Fynwy ym mis Mai 2007 a bu’n Llefarydd yr Wrthblaid ar Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus tan fis Hydref 2008 pan gafodd ei benodi’n Llefarydd yr Wrthblaid ar Gyllid. Roedd e’n penodwyd yn Weinidog Busnes, Menter a Thechnoleg yr Wrthblaid, Cadeirydd y Pwyllgor Menter a Busnes 2011-2014.

 

Mae Nick wedi gweithio’n flaenorol fel ymchwilydd i Nick Bourne, cyn- arweinydd plaid y Ceidwadwyr Cymreig. Cyn hynny, bu’n gweithio i David Davies, cyn- Aelod Cynulliad Sir Fynwy.

Etholiadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu