Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Busnes y Cynulliad

Dechreuodd y Pumed Cynulliad ar ôl yr etholiad ddydd Iau 5 Mai 2016.


I gael canlyniadau'r etholiad, dadansoddiad ohono, a'r wybodaeth ddiweddaraf am y camau nesaf, ewch i www.cynulliad.cymru/etholiad
Caiff y dudalen hon ei diweddaru pan fydd gwybodaeth newydd ar gael.

Mae’r Pwyllgor Busnes, a sefydlwyd ar 24 Mai 2016, yn gyfrifol am hwyluso’r modd o drefnu trafodion y Cynulliad yn effeithlon.

Caiff rhagor o bwyllgorau eu trefnu pan fydd y Pwyllgor Busnes wedi cytuno ar amserlen, teitlau a chylch gwaith y pwyllgorau hynny. Yna, caiff aelodaeth y pwyllgorau eu cytuno drwy gynnig yn y Cyfarfod Llawn.

Busnes blaenorol y Cynulliad

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu