Grŵp Trawsbleidiol

Gogledd Cymru

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Ogledd Cymru

 

Diben

 

Cynrychioli Gogledd Cymru yn y Cynulliad Cenedlaethol.

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Llyr Gruffydd

 

Ysgrifennydd: Stephen Jones, WLGA

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: Dydd Gwener 3 Gorffennaf 2020

 

Amser: I’w Gadarnhau

 

Lleoliad: I’w Gadarnhau

 

 

 

 

 

 

Dogfennau'r GrWp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Stephen Jones

Aelodau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Senedd

Partneriaid a Helpu