Grŵp Trawsbleidiol

Cwrw a Thafarndai - Y Bumed Senedd

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Gwrw a Thafarndai

 

Dathlu’r nifer cynyddol o fragdai a’r cyfraniad y mae tafarndai yn ei wneud i’n cymunedau

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Jack Sargeant

 

Ysgrifennydd: John Pockett

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: I’w gadarnhau

 

Amser: I’w gadarnhau

 

Lleoliad: I’w gadarnhau

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
John Pockett

Aelodau