Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cyfarfodydd

Amcangyfrifon Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2018-19

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 14/02/2019 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 6)

6 Ail gyllideb atodol 2018-19 – Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Memorandwm Esboniadol

Papur 2 – Ail gyllideb atodol 2018-19 – Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Memorandwm Esboniadol

Papur 3 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru – 14 Ionawr 2019

Papur 4 – Llythyr gan yr Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid – 17 Ionawr 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ynghylch ei ail gyllideb atodol ar gyfer 2018-19: Memorandwm Esboniadol.

 


Cyfarfod: 09/01/2019 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 8)

8 Ail Gyllideb Atodol Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ar gyfer 2018-19

Papur 4 - Ail Gyllideb Atodol Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ar gyfer 2018-19 Memorandwm Esboniadol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru yn gofyn am ragor o wybodaeth am yr 2il Gyllideb Atodol.

 


Cyfarfod: 25/04/2018 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 6)

6 Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Cyllideb Atodol 2018-19

Papur 5 - Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Gyllideb Atodol 2018-19 – Memorandwm Esboniadol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cytunodd y Pwyllgor mewn egwyddor i gais cyllideb atodol yr Ombwdsman Gwasanaethau Cyhoeddus.

 


Cyfarfod: 15/11/2017 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 2)

2 PTN1 – Llythyr gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: amcangyfrif ar gyfer 2018-19 – 27 Hydref 2017

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 09/11/2017 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 2.1)

2.1 PTN1 - Llythyr gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Amcangyfrif 2018-19 - 27 Hydref 2017

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 25/10/2017 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 8)

8 Amcangyfrifon Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2018-19: Trafod yr adroddiad drafft

Papur 5 - adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad â rhai mân newidiadau.

 


Cyfarfod: 11/10/2017 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 5)

Amcangyfrifon Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: 2018-19 Ystyried y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 11/10/2017 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 3)

3 Amcangyfrifon Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: 2018-19 Sesiwn dystiolaeth

Nick Bennett, Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Chris Vinestock, Prif Swyddog Gweithredol 

David Meaden, Cyfrifydd Ariannol

 

Papur 1 - Amcangyfrif Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ar gyfer y Flwyddyn Ariannol 2018-19

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Nick Bennett, Ombwdsman Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru; Chris Vinestock, Prif Swyddog Gweithredu; a David Meaden, Cyfrifydd Ariannol ar Amcangyfrifon Ombwdsman Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2018-19.

 

3.2 Cytunodd yr Ombwdsmon i ddarparu rhagor o fanylion ar gyfran y cwynion a gadarnhawyd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg.

 


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu