Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cyfarfodydd

Deintyddiaeth yng Nghymru

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 15/05/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 4)

4 Deintyddiaeth yng Nghymru: Trafod yr adroddiad drafft (2)

Papur 9 – Deintyddiaeth yng Nghymru: Adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft, a chytunodd arno, yn amodol ar fân newidiadau.

 


Cyfarfod: 27/03/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 6)

6 Deintyddiaeth yng Nghymru: trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.

 


Cyfarfod: 17/01/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 7)

7 Deintyddiaeth yng Nghymru: Gwybodaeth ychwanegol gan Ddeintyddfa Belgrave am Brototeip Contract Deintyddol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol.

 

 


Cyfarfod: 13/12/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 4)

4 Deintyddiaeth yng Nghymru: Gwybodaeth Ychwanegol gan Gymdeithas Orthodontig Prydain am ffioedd ar gyfer cyrsiau orthodontig ôl-radd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2 Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol.

 


Cyfarfod: 15/11/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 8)

8 Deintyddiaeth yng Nghymru: Gwybodaeth ychwanegol gan Fwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg ynghylch practisau prototeip

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol.

 


Cyfarfod: 25/10/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 7)

7 Deintyddiaeth yng Nghymru: gwybodaeth ychwanegol gan Fwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.2 Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol.


Cyfarfod: 25/10/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 7)

7 Deintyddiaeth yng Nghymru: gwybodaeth ychwanegol gan Fwrdd Iechyd Addysgu Powys

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.3 Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol.


Cyfarfod: 11/10/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 7)

7 Deintyddiaeth yng Nghymru: Gwybodaeth ychwanegol gan y Gymdeithas Ddeintyddol Prydain yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.2 Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol.

 


Cyfarfod: 27/09/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 4)

4 Deintyddiaeth yng Nghymru: Sesiwn dystiolaeth gyda Chonffederasiwn GIG Cymru a chynrychiolwyr o fyrddau iechyd lleol

Lindsay Davies, Pennaeth Gofal Sylfaenol, Uned Cyflenwi Gwasanaethau Sylfaenol a Chymunedol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe

Karl Bishop, Ymgynghorydd ym maes Deintyddiaeth Adferol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

Craige Wilson, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gofal Sylfaenol, Plant a Gwasanaethau Cymunedol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

Vicki Jones, Cyfarwyddwr Clinigol y Gwasanaethau Deintyddol Cymunedol ac Ymgynghorydd mewn Deintyddiaeth Gofal Arbenigol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

 

Papur 3 – Conffederasiwn GIG Cymru
Papur 4 -
Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

Papur 5 - Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

Papur 6 – Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Byrddau Iechyd Cymru.

 


Cyfarfod: 27/09/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 3)

3 Deintyddiaeth yng Nghymru: Sesiwn dystiolaeth gyda Chymdeithas Orthodontig Prydain

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Cymdeithas Orthodontig Prydain.

 


Cyfarfod: 27/09/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 2)

2 Deintyddiaeth yng Nghymru: Sesiwn dystiolaeth gyda Chymdeithas Ddeintyddol Prydain

Dr Caroline Seddon – Cyfarwyddwr Cymdeithas Ddeintyddol Prydain yng Nghymru

Tom Bysouth – Cadeirydd Pwyllgor Ymarferwyr Deintyddol Cyffredinol Cymru, Cymdeithas Ddeintyddol Prydain
Christie Owen – Swyddog Polisi a Phwyllgor, Cymdeithas Ddeintyddol Prydain

 

 

Ymatebion i’r ymgynghoriad

 

Papur 1 – Cymdeithas Ddeintyddol Prydain

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Cymdeithas Ddeintyddol Prydain.
2.2 Cytunodd Cymdeithas Ddeintyddol Prydain ddarparu nodyn mewn perthynas â'r agenda atal.

 


Cyfarfod: 27/09/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 9)

Deintyddiaeth yng Nghymru: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

9.1 Bu'r Pwyllgor yn trafod y dystiolaeth a ddaeth i law, a chytunodd i gyhoeddi adroddiad byr maes o law. 

 

 


Cyfarfod: 27/09/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 6)

6 Deintyddiaeth yng Nghymru: Sesiwn dystiolaeth gyda'r Prif Swyddog Deintyddol

Dr. Colette Bridgman, Prif Swyddog Deintyddol, Llywodraeth Cymru

Frances Duffy - Cyfarwyddwr, Gofal Sylfaenol Ac Arloesi, Llywodraeth Cymru

Andrew Powell-Chandler - Pennaeth Polisi Deintyddol, Llywodraeth Cymru

 

Papur 9 – Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Prif Swyddog Deintyddol.  

 


Cyfarfod: 27/09/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 5)

5 Deintyddiaeth yng Nghymru: Sesiwn dystiolaeth gyda Deoniaeth Cymru ac Ysgol Ddeintyddiaeth, Prifysgol Caerdydd

Yr Athro David Thomas, Cyfarwyddwr Addysg Ddeintyddol Ôl-radd, Deoniaeth Cymru

Dr Richard Herbert, Deon Cyswllt, Deoniaeth Cymru

Yr Athro Alastair Sloan, Pennaeth Ysgol, Ysgol Ddeintyddiaeth, Prifysgol Caerdydd

 

Papur 7 – Deoniaeth Cymru

Papur 8 – Ysgol Ddeintyddiaeth, Prifysgol Caerdydd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Deoniaeth Cymru ac Ysgol Ddeintyddiaeth, Prifysgol Caerdydd. 
5.2 Cytunodd yr Ysgol Ddeintyddiaeth i gadarnhau a fydd y papur adolygu cyfnodol ar gael i'r Pwyllgor unwaith y bydd wedi'i gyhoeddi.

 


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu