Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 10/10/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Rhag-gyfarfod (09.20-09.30) PREIFAT

(09:30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiant

(09:30-11.00)

2.

Sesiwn graffu gyda Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig ar y Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru)

Lesley Griffiths AC, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

Tom Henderson, Rheolwr y Bil Syrcas – Llywodraeth Cymru

Richard Lewis, Cyfreithiwr - Adran Gwasanaethau Cyfreithiol Llywodraeth Cymru

Jackie Price, Uwch Swyddog Cyfrifol, Bil Syrcas - Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

3.

Papur(au) i’w nodi

3.1

Diweddariad gan Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth i Adroddiad y Pwyllgor ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-2020

Dogfennau ategol:

3.2

Gohebiaeth gan Chris Barltrop ar y Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru)

Dogfennau ategol:

3.3

Gohebiaeth gan Circus Mondao ar y Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru)

Dogfennau ategol:

3.4

Gohebiaeth gan PAWSI ar y Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru) PAWSI

Dogfennau ategol:

3.5

Gohebiaeth gan Rachael Smith ar y Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru)

Dogfennau ategol:

11.00 - 12.00 PREIFAT

4.

Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law ac ystyried y materion allweddol a nodwyd o dan eitem 2

5.

Trafod adroddiad dilynol y Pwyllgor ar gynnydd Llywodraeth Cymru ar reoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig (MPA) yng Nghymru

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu