Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Steve George 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 12/07/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09:30 - 10:30)

2.

Ymchwiliad byr i ' Creu S4C ar gyfer y dyfodol: Adolygiad annibynnol gan Euryn Ogwen Williams': sesiwn dystiolaeth 1

Euryn Ogwen Williams, Cadeirydd, Adolygiad Annibynnol o S4C

 

Dogfennau:

 

Creu S4C ar gyfer y dyfodol: Adolygiad annibynnol gan Euryn Ogwen Williams

 

Ymateb Llywodraeth y DU

 

(10:30 - 11:15)

3.

Cynyrchiadau ffilm a theledu mawr yng Nghymru: sesiwn dystiolaeth 16

Dafydd Elis-Thomas AC, Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon

Mick McGuire, Cyfarwyddwr Busnes a'r Rhanbarthau

Joedi Langley, Pennaeth y Sector Creadigol

 

Dogfennau ategol:

(11:15 - 12:00)

4.

Perthynas Llywodraeth Cymru â Pinewood: sesiwn dystiolaeth 2

Dafydd Elis-Thomas AC, Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon

Mick McGuire, Cyfarwyddwr Busnes a'r Rhanbarthau

Joedi Langley, Pennaeth y Sector Creadigol

 

Dogfen:

 

Adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru: Perthynas Llywodraeth Cymru â Pinewood

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Trafod y dystiolaeth (12:00 - 12:10)

(12:10 - 12:40)

6.

Ystyried blaenraglen waith y pwyllgor

(12:40 - 13:00)

7.

Cyllid Celfyddydau nad yw’n Gyhoeddus – Ymateb Llywodraeth Cymru: Ystyried ymatebion i'r ymgynghoriad

Dogfennau ategol:

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu