Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Naomi Stocks 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(08.45-09.00)

Rhag-gyfarfod preifat

(09.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.00-09.45)

2.

Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru): sesiwn dystiolaeth 2

John Bader, Cadeirydd, Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol

Greg Owens, Is-gadeirydd, Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol

 

 

 

Dogfennau ategol:

(09.45-10.45)

3.

Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru): sesiwn dystiolaeth 3

Jess Blair, Cyfarwyddwr, Cymdeithas Diwygio Etholiadol Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

(10.45-10.55)

Egwyl

(10.55-11.40)

4.

Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru): sesiwn dystiolaeth 4

Huw Rees, Cyfarwyddwr Archwilio Perfformiad, Swyddfa Archwilio Cymru

Martin Peters, Pennaeth Cyfraith a Moeseg, Swyddfa Archwilio Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

(11.40-12.10)

5.

Local Government and Elections (Wales) Bill: evidence session 5

Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

 

(12.10-12.15)

6.

Papurau i'w nodi

Dogfennau ategol:

6.1

Gohebiaeth gan y Llywydd ynghylch amserlen y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) – 4 Rhagfyr 2019

Dogfennau ategol:

6.2

Gohebiaeth at y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch y sesiwn graffu ddiweddar ar y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) - 5 Rhagfyr 2019

Dogfennau ategol:

6.3

Gohebiaeth gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch yr ymgynghoriad ar newidiadau i drefniadau llywodraethu gweithredol mewn prif gynghorau – 5 Rhagfyr 2019

Dogfennau ategol:

6.4

Gohebiaeth gan Grŵp Gweithredu Celestia ynghylch materion diogelwch tân yn natblygiad Celestia – 5 Rhagfyr 2019

Dogfennau ategol:

6.5

Gohebiaeth gan y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch yr ymateb i adroddiad y Pwyllgor ar fudd-daliadau yng Nghymru – 5 Rhagfyr

Dogfennau ategol:

6.6

Gohebiaeth gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol ynghylch gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y cyfarfod ar 7 Tachwedd – 6 Rhagfyr 2017

Dogfennau ategol:

(12.15)

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(12.15-12.30)

8.

Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru): trafod y dystiolaeth

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu