Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Alun Davidson 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Trawsgrifiad

(14.00)

1.

Cyflwyniad, Ymddiheuriadau, Dirprwyon a Datgan Buddiannau

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Suzy Davies. Ni chafwyd dirprwy ar ei rhan.

 

(14.00 - 15.00)

2.

Gadael yr Undeb Ewropeaidd: y goblygiadau i Gymru - sesiwn dystiolaeth gyda'r Prif Weinidog

Y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AC - Prif Weinidog Cymru

Desmond Clifford, Cyfarwyddwr Swyddfa y Prif Weinidog – Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd y Prif Weinidog gwestiynau gan yr Aelodau.

 

(15.00)

3.

Papur(au) i'w nodi

3.1

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 16 Ionawr 2017

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1a Nododd y Pwyllgor y cofnodion.

 

3.2

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 23 Ionawr 2017

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2a Nododd y Pwyllgor y cofnodion.

 

3.3

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 30 Ionawr 2017

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3a Nododd y Pwyllgor y cofnodion.

 

(15.00)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(15.00 - 15.15)

5.

Gadael yr Undeb Ewropeaidd: y goblygiadau i Gymru - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(15.15 - 15.45)

6.

Blaenraglen waith - trafod materion sy'n ymwneud â chylch gwaith y Pwyllgor

Gwyn o Griffiths – Uwch-gynghorydd Cyfreithiol - Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Nia Moss, Cynghorydd Materion Ewropeaidd ac Arweinydd y Tîm Cyfansoddiadol - Cynulliad Cenedlaethol Cymru

 

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y papur sy'n ymwneud â'i gylch gwaith a chytuno arno.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu