Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Alun Davidson 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Cyfarfod preifat cyn y prif gyfarfod (13.45)

(14.00)

1.

Cyflwyniad, Ymddiheuriadau, Dirprwyon a Datgan Buddiannau

(14.00 - 15.00)

2.

Gadael yr Undeb Ewropeaidd: y goblygiadau i Gymru – sesiwn dystiolaeth gyda’r Prif Weinidog

Y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AC - Prif Weinidog Cymru

Desmond Clifford, Cyfarwyddwr Swyddfa y Prif Weinidog – Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

(15.00)

3.

Papur(au) i'w nodi

3.1

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 16 Ionawr 2017

Dogfennau ategol:

3.2

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 23 Ionawr 2017

Dogfennau ategol:

3.3

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 30 Ionawr 2017

Dogfennau ategol:

(15.00)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(15.00 - 15.15)

5.

Gadael yr Undeb Ewropeaidd: y goblygiadau i Gymru - trafod y dystiolaeth

(15.15 - 15.45)

6.

Blaenraglen waith - trafod materion yn ymwneud â chylch gwaith y Pwyllgor

Gwyn o Griffiths – Uwch-gynghorydd Cyfreithiol - Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Nia Moss, Cynghorydd Materion Ewropeaidd ac Arweinydd y Tîm Cyfansoddiadol - Cynulliad Cenedlaethol Cymru

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu