Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Ymchwiliad i Fil y Diddymu Mawr a’i oblygiadau i Gymru

 

Yng nghyd-destun Papur Gwyn Llywodraeth y DU, bydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol yn asesu:

  • a ddiogelir rôl y Cynulliad ym mhroses ddeddfwriaethol Brexit ac o ran craffu ar swyddogaethau gweithredol yn y meysydd cymhwysedd datganoledig;
  • a ddilynir egwyddorion deddfu effeithiol;
  • a oes gan bobl Cymru, rhanddeiliaid a sefydliadau ddigon o gyfle i gyfrannu at y prosesau deddfwriaethol y mae’r Bil yn eu sefydlu;
  • a yw’r Bil yn galluogi’r Cynulliad i arfer rheolaeth briodol dros y pwerau dirprwyedig a ddarperir gan y Bil; ac
  • a yw ymateb Llywodraeth Cymru yn ddigonol.

 

 

Adroddiad

Mae adroddiad y Pwyllgor ar Fil y Diddymu Mawr a’i oblygiadau i Gymru wedi’i gyhoeddi. Darllenwch yr adroddiad llawn (PDF 1MB).

 

Casglu tystiolaeth

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth lafar fel rhan o'i ymchwiliad ar 15 Mai. Darllen y trawsgrifiad (631 KB)

 

Tystiolaeth ysgrifenedig

Gofynnodd y Pwyllgor am farn rhanddeiliaid ar Bapur Gwyn Llywodraeth y DU ar y Bil Diddymu Mawr a'i oblygiadau i Gymru. Mae’r ymgynghoriad hwn wedi dod i ben.

 

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 06/04/2017

Dogfennau

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu