Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Y wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â gadael yr Undeb Ewropeaidd (Brexit)

Yn dilyn y bleidlais i adael yr UE yn y Refferendwm a gynhaliwyd ar 23 Mehefin 2016, sefydlwyd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol i edrych ar y goblygiadau i Gymru wrth i'r Deyrnas Unedig adael yr Undeb Ewropeaidd.

 

Bydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol hefyd yn cynnal cyfres o seminarau, yn ogystal â deialog gyda rhanddeiliaid a fydd yn parhau drwy gydol y trafodaethau.

 

Bydd Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cyhoeddi diweddariadau rheolaidd wrth i'r broses o adael fynd rhagddi dros y misoedd a'r blynyddoedd nesaf.

 

Math o fusnes: Arall

Cyhoeddwyd gyntaf: 29/09/2016

Papurau cefndir

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu