Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Y Cytundeb Ymadael: goblygiadau i Gymru

Cefndir

Mae’r UE a’r DU wedi bod yn trafod y DU yn ymadael â’r Undeb Ewropeaidd ers mis Mawrth 2017.

Ar 14 Rhagfyr 2018, daethpwyd i gytundeb ar delerau y DU yn ymadael ar lefel y trafodwyr.

Mae testun “Cytundeb Drafft ar Deyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon yn ymadael â’r Undeb Ewropeaidd a’r Gymuned Ynni Atomig Ewropeaidd, fel y cytunwyd ar lefel y trafodwyr ar 14 Tachwedd 2018  - y cyfeirir ato’n gyffredin fel y ‘Cytundeb Ymadael drafft’ – wedi’i gyhoeddi.

Cytunodd Cabinet y DU ar y Cytundeb Ymadael drafft ddydd Mercher 14 Tachwedd 2018.

Cymeradwyodd cyfarfod arbennig o’r Cyngor Ewropeaidd y Cytundeb ddydd Sul 25 Tachwedd 2018.

Er nad yw’n rhan ffurfiol o’r broses, cynhaliodd y Cynulliad bleidlais ar y Cytundeb Ymadael ddydd Mawrth 4 Rhagfyr. Pleidleisiodd y Cynulliad i wrthod y Cytundeb a’r Datganiad Gwleidyddol.

Pleidleisiodd Senedd y DU i wrthod y Cytundeb a'r Datganiad Gwleidyddol ar 15 Ionawr 2019. Cafodd pleidlais ddilynol ar y Cytundeb Ymadael a'r Datganiad Gwleidyddol ei gwrthod hefyd gan Senedd y DU ar 12 Mawrth 2019.

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Ers mis Medi 2016, mae’r Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol, sef ‘Pwyllgor Brexit’ y Cynulliad, wedi bod yn trafod y goblygiadau i Gymru yn sgil y DU yn ymadael yr Undeb Ewropeaidd.

Mae wedi ceisio sicrhau bod buddiannau Cymru yn cael eu hamddiffyn drwy’r broses Brexit ac mae wedi gwneud sylwadau i drafodwyr y DU a’r UE ar gyfnodau amrywiol yn y broses.

Adroddiad

Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad ar y Cytundeb Ymadael: Goblygiadau i Gymru (PDF, 767KB) ddydd Iau 29 Tachwedd 2018.

Ymateb i’r adroddiad

Gosododd Llywodraeth Cymru ei hymateb (PDF, 184KB) i’r adroddiad ar 7 Ionawr 2019.

Rhagor o ddatblygiadau

Wedi i Senedd y DU wrthod y Cytundeb Ymadael a’r Datganiad Gwleidyddol, cyhoeddodd Llywodraeth y DU Gytundeb Ymadael a Datganiad Gwleidyddol diwygiedig a ystyriwyd gan y Cyngor Ewropeaidd ar 17 Hydref 2019, ac y cytunwyd arno.

Cyhoeddodd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol ei adroddiad (PDF, 278KB) ar y Cytundeb Ymadael: y goblygiadau i Gymru (Ionawr 2020) ar 20 Ionawr 2020.

Rhagor o wybodaeth

Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi dogfen egluro i gyd-fynd â’r Cytundeb Ymadael drafft.

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Cyhoeddwyd gyntaf: 22/11/2018

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu