Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Newidiadau i ryddid i symud ar ôl Brexit – y goblygiadau i Gymru

Cael tystiolaeth

Cefndir

Cytunodd Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol i edrych ar oblygiadau newidiadau i reolau rhyddid i symud ar ôl Brexit i Gymru.

Ym mis Medi 2017, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru bapur o'r enw  ‘Brexit a Thegwch o ran Symudiad Pobl’ (PDF, 1MB) sy'n amlinellu safbwynt Llywodraeth Cymru ar reolau rhyddid i symud yn y dyfodol ar ôl Brexit.

Cyhoeddodd Llywodraeth y DU ei Phapur Gwyn ar bolisi mewnfudo yn y dyfodol o'r enw: ‘The UK’s future skills-based immigration’ (PDF, 14.6MB) ym mis Rhagfyr 2018. Mae'r papur yn amlinellu cynlluniau'r Llywodraeth i gyflwyno un system fewnfudo newydd, gan ddod â symudiad rhydd i ben.

Ym mis Mawrth 2019, cyhoeddodd Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru waith ymchwil, a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru, o'r enw ‘Mudo yng Nghymru: Effaith newidiadau polisi ôl-Brexit’.

Casglu tystiolaeth

Casglodd y Pwyllgor dystiolaeth ar 13 Mai 2019 er mwyn deall rhai o'r materion allweddol ar ryddid i symud yn sgil Brexit er mwyn llywio gwaith yn y dyfodol, os bydd angen, yn y maes hwn.

Ar 9 Gorffennaf 2019 lansiodd y Pwyllgor ei ymgynghoriad ar newidiadau i ryddid i symud ar ôl Brexit – goblygiadau i Gymru. Daeth yr ymgynghoriad i ben ar 10 Medi a chafwyd 16 o ymatebion.

Cynhaliodd y Pwyllgor grŵp ffocws ar 30 Medi 2019 gyda gwladolion yr UE a sefydliadau partner er mwyn meithrin dealltwriaeth o'u profiad byw.

Cadw mewn cysylltiad

Os hoffech wybod rhagor am waith y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol, ewch i dudalen hafan y Pwyllgor, dilynwch ei gyfrif Twitter neu cysylltwch â'r tîm sy'n cynorthwyo'r Pwyllgor yn SeneddMADY@cynulliad.cymru

Mae'r Pwyllgor yn anfon e-bost yn rheolaidd sy'n cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf am Brexit. Os hoffech inni anfon hwn atoch, e-bostiwch SeneddMADY@cynulliad.cymru.

Math o fusnes: Arall

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 03/05/2019

Angen Penderfyniad: Meeting Date Yn ôl Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu