Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Grŵp Trawsbleidiol

Cynghrair Gogledd Cymru a Mersi a’r Dyfrwy

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Gynghrair Gogledd Cymru a Mersi a’r Dyfrwy

 

Diben

 

Cynrychioli Gogledd Cymru a rhanbarth Mersi a’r Ddyfrdwy yn y Cynulliad Cenedlaethol.

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Hannah Blythyn

 

Ysgrifennydd: Stephen Jones

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: 27.02.18

 

Amser: 12:15

 

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4, Tŷ Hywel

 

Dogfennau'r GrWp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Stephen Jones

Aelodau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Cynulliad

Partneriaid a Helpu