Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Claire Morris 

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

(09.30 - 11.30)

2.

Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) - trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.

 

(11.30 - 12.00)

3.

Blaenraglen Waith - trafod y Flaenraglen Waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Nododd y Pwyllgor y Flaenraglen Waith a chytunodd arni.

 

4.

Papurau i'w nodi

4.1

Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) - tystiolaeth gan Heddlu De Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1a Nododd y Pwyllgor y dystiolaeth gan Heddlu De Cymru mewn perthynas â Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru).

 

4.2

P-05-784 Dibyniaeth ar gyffuriau presgripsiwn ac effeithiau diddyfnu - adnabyddiaeth a chefnogaeth - llythyr gan y Pwyllgor Deisebau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Pwyllgor Deisebau ynglŷn â Deiseb P-05-784 Dibyniaeth ar gyffuriau presgripsiwn ac effeithiau diddyfnu.

 

4.3

Gwydnwch a pharodrwydd: ymateb gweinyddol ac ariannol Llywodraeth Cymru i Brexit - llythyr gan y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.3a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol ynghylch ymateb gweinyddol ac ariannol Llywodraeth Cymru i Brexit.

 

4.4

Llythyr gan Goleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol ynglŷn â Newidiadau i EMIS

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.4a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Goleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol ynghylch y newidiadau i EMIS

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu