Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Alun Davidson 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Cyfarfod preifat cyn y prif gyfarfod (13.45-14.00)

(14.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(14.00-14.50)

2.

Gwydnwch a pharodrwydd: ymateb gweinyddol ac ariannol Llywodraeth Cymru i Brexit - sesiwn dystiolaeth 1

Dr Victoria Winckler, Sefydliad Bevan;

Michael Trickey, Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2025

 

Dogfennau ategol:

Egwyl (14.50-15.00)

(15.00-15.50)

3.

Gwydnwch a pharodrwydd: ymateb gweinyddol ac ariannol Llywodraeth Cymru i Brexit - sesiwn dystiolaeth 2

Vanessa Young, Conffederasiwn GIG Cymru

Y Cyngh. Anthony Taylor, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC)

Tim Peppin, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC)

 

Dogfennau ategol:

(15.50)

4.

Papurau i’w nodi

4.1

Papur i'w nodi 1 - Gohebiaeth gan y Llywydd ynghylch Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)

Dogfennau ategol:

4.2

Papur i'w nodi 2 - Gohebiaeth gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru ynghylch Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) [Saesneg yn unig]

Dogfennau ategol:

(15.50)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(15.55-16.05)

6.

Gwydnwch a pharodrwydd: ymateb gweinyddol ac ariannol Llywodraeth Cymru i Brexit- Trafod y dystiolaeth

(16.05-16.30)

7.

Monitro Trafodaethau'r UE

Dogfennau ategol:

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu