Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Alun Davidson 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 26/11/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(14.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Steffan Lewis a Joyce Watson.

1.3 Roedd Mike Hedges yn y cyfarfod fel dirprwy i Joyce Watson.

 

(14.00-15.30)

2.

Sesiwn graffu gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid

Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid

Simon Brindle, Llywodraeth Cymru

Ed Sherriff, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

 

(15.30-15.35)

3.

Papur i’w nodi

3.1

Papur i’w nodi 1 - Gohebiaeth gan Gyswllt Amgylchedd Cymru ag Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig ynghylch Bil Pysgodfeydd y DU - 19 Tachwedd 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Nodwyd y papur.

 

(15.35)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(15.35-15.50)

5.

Sesiwn graffu gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(15.50-17.20)

6.

Sesiwn friffio ar y Cytundeb Ymadael â’r Undeb Ewropeaidd

Dr Tobias Lock, Prifysgol Caeredin

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cafodd yr Aelodau sesiwn friffio ar y Cytundeb Ymadael drafft.

6.1 Trafododd yr Aelodau yr adroddiad drafft a chytuno arno yn amodol ar fân newidiadau.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu