Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rhys Morgan 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 10/02/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Rhag-gyfarfod preifat

(13.15-13.30)

 

(13.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(13.30-14.30)

2.

Sesiwn graffu gyda Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol

Eluned Morgan AC, Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol

Andrew Gwatkin - Llywodraeth Cymru

Emma Edworthy - Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

(14.30-14.35)

3.

Papurau i’w nodi

3.1

Papur i'w nodi 1: Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit at y Cadeirydd ynghylch adroddiad y Pwyllgor - Fframweithiau polisi cyffredin: Gwaith craffu gan y Cynulliad

Dogfennau ategol:

3.2

Papur i'w nodi 2: Gohebiaeth gan yr Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol dros Ymadael â’r Undeb Ewropeaidd at y Cadeirydd ynghylch Bil y Cytundeb Ymadael - 29 Ionawr 2020

Dogfennau ategol:

3.3

Papur i'w nodi 3: Ymateb gan Lywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor ar gytundebau rhyngwladol y DU ar ôl Brexit

Dogfennau ategol:

3.4

Papur i'w nodi 4: Ymateb gan Lywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor ar strategaeth ryngwladol ddrafft Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

(14.35)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(14.35-14.50)

5.

Sesiwn graffu gyda Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol - trafod y dystiolaeth

(14.50-14.55)

6.

Trafod ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor ar fframweithiau polisi cyffredin

(14.55-15.10)

7.

Gwaith craffu ar gytundebau rhyngwladol

Dogfennau ategol:

(15.10-15.30)

8.

Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

(15.30-15.40)

9.

Trafod newid cylch gwaith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu