Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Grŵp Trawsbleidiol

Dyfrffyrdd

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Ddyfrffyrdd

 

Diben: Trafod materion amrywiol sy'n ymwneud â dyfrffyrdd yng Nghymru.

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Nick Ramsay

 

Ysgrifennydd: Emily Lewis, Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd yng Nghymru

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: 26 Medi 2017

 

Amser: i’w gadarnhau

 

Lleoliad: i’w gadarnhau

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiad blynyddol a datganiadau ariannol

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Emily Lewis

Ffôn: 07810528809

Aelodau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Cynulliad

Partneriaid a Helpu