Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Grŵp Trawsbleidiol

STEM

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar STEM

 

Diben

 

Dwyn ynghyd Aelodau'r Cynulliad ac eraill sydd â diddordeb mewn Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM) yng Nghymru, gyda'r nod o godi ymwybyddiaeth ymysg yr Aelodau o ddatblygiadau pwysig yn y meysydd STEM, o ran technoleg ac addysg; a sut mae materion polisi yn effeithio ar y meysydd hyn.

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: David Rees

 

Ysgrifennydd:

Leigh Jeffes, Cymdeithas Frenhinol Cemeg

Niall Sommerville, Cymdeithas Frenhinol Cemeg

 

 

Y cyfarfodydd nesaf

 

Dyddiad: Dydd Mawrth 5 Tachwedd 2019

 

Lleoliad: Ystafell Gynadledda A, Tŷ Hywel

 

Amser: 6.30-7.45

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiad Ariannol

 

 

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Leigh Jeffes
Niall Sommerville

Ffôn: 07741 731295

Aelodau

 • David Rees AC (Cadeirydd)
 • Huw Irranca-Davies AC
 • Dai Lloyd AC
 • David Melding AC
 • Nick Ramsay AC
 • David J Rowlands AC
 • Joyce Watson AC
 • Jack Sargeant AC
 • Cerian Angharad - Association for Science Education
 • Dr Stephen Benn - Society of Biology
 • Bob Cater - Engineering Education Scheme Wales University of Wales Institute
 • Dr Tom Crick - Cardiff Metropolitan University/BCS, the Chartered Institute for IT
 • Dr David Cunnah - Institute of Physics
 • Helen Francis - CBAC
 • David Jones - The Geological Society
 • Keith Jones - Sefydliad y Peirianwyr Sifil Cymru
 • Dr Geertje van Keulen - Society for General Microbiology
 • Wendy Sadler - Prifysgol Caerdydd
 • Dr Anita Shaw - Techniquest
 • Yr Athro Keith Smith - Royal Society of Chemistry
 • Elizabeth Terry - British Science Association
 • Yr Athro Ian Wells - Swansea Metropolitan University
 • David Boon - The British Geological Survey
 • Prof Mike Edmunds - Royal Astronomical Society
 • Prof Peter Halligan - Learned Society of Wales
 • Dr Paul Hutchings - Cymdeithas Seicolegol Prydain
 • Rob Janes - The Open University
 • David Jones - Geological Society
 • Dr Rhobert Lewis - Prifysgol De Cymru
 • Prof Faron Moller - Technocamps
 • Rhys Phillips - IET
 • Andy Pugh - Institution of Mechanical Engineering

 

 

Rydych chi yma :

 1. Hafan
 2. Aelodau'r Cynulliad

Partneriaid a Helpu