Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Grŵp Trawsbleidiol

Croen

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Groen

 

Diben

 

Tynnu sylw at achosion, atal a thrin clefyd ar y croen a'r cymorth sydd ar gael i bobl sy'n byw gyda'r cyflwr. 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Nick Ramsay

 

Ysgrifennydd: Dr Julie Peconi j.peconi@swansea.ac.uk

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: Dydd Mawrth, 14 Mawrth 2017

 

Amser: 17:30 – 20:00

 

Lleoliad: Ystafelloedd Bwyllgora C a D, Tŷ Hywel

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiad Ariannol

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Dr Julie Peconi

Aelodau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Cynulliad

Partneriaid a Helpu