Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Grŵp Trawsbleidiol

Materion yn ymwneud â Phobl Fyddar

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Faterion yn ymwneud â Phobl Fyddar

 

Diben

Hyrwyddo a deall materion yn y gymuned pobl fyddar

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Ann Jones

 

Ysgrifennydd: Llyr Wilson Price

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: 7 Awst 2017

 

Amser: I’w gadarnhau

 

Lleoliad: Bae Colwyn

 

Dogfennau’r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

 

 

 

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Llyr Wilson Price

Aelodau

 • Ann Jones AC
 • Mike Hedges AC
 • Mark Isherwood AC
 • Dai Lloyd AC
 • Joyce Watson AC
 • Jayne Dulson - National Deaf Children's Society (NDCS)
 • Richard Williams - RNID (Action on Hearing Loss)
 • Jonathan Arthur - Audiologists
 • Jacqui Bond - Social Worker for the Deaf
 • Angie Contestabile - SENSE
 • Rhiannon Crocombe - DEAFBLIND CYMRU
 • Donna Cushing - Wales Council for Deaf
 • Julie Doyle - ASLI
 • Wendy Marshall - Hearing Link
 • Llyr Wilson Price - Action on Hearing Loss
 • Paul Redfern - British Deaf Association
 • Nigel Williams - NWSSP

 

 

Rydych chi yma :

 1. Hafan
 2. Aelodau'r Cynulliad

Partneriaid a Helpu