Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Grŵp Trawsbleidiol

Sipsiwn a Theithwyr

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Sipsiwn a Theithwyr

 

Diben

 

I ystyried materion sy’n bwysig i Sipsiwn a Theithwyr yng Nghymru a’r goblygiadau polisi; ac i gael fforwm fel y gall cynrychiolwyr o sefydliadau perthnasol gwrdd ag Aelodau’r Cynulliad i drafod meysydd sy’n peri pryder.

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Julie Morgan

 

Ysgrifennydd: Thomas Hendry

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: 2 Mai 2018

 

Amser: 12:00 – 14:00

 

Lleoliad: Ystafell Friffio’r Cyfryngau

 

Dogfennau’r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

 

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Thomas Hendry

Aelodau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Cynulliad

Partneriaid a Helpu