Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Graeme Francis 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 05/11/2019 - Y Pwyllgor Deisebau

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

Dogfennau ategol:

2.

Deisebau newydd

2.1

P-05-904 Gwahardd y defnydd o anifeiliaid mewn syrcasau a sioeau teithiol yng Nghymru

Dogfennau ategol:

2.2

P-05-905 Galw am Ymchwiliad Barnwrol Annibynnol i ad-drefnu gwasanaethau o fewn Bwrdd Iechyd Cwm Taf

Dogfennau ategol:

2.3

P-05-906 Achub Ward Sam Davies yn Ysbyty y Barri

Dogfennau ategol:

2.4

P-05-907 Newid cyflymder pentre Cemaes i 30mya

Dogfennau ategol:

2.5

P-05-910 Gwneud thrombectomi ar gael 24-7 i gleifion yng Nghymru

Dogfennau ategol:

2.6

P-05-917 Dim enw dwyieithog i’r Senedd

Dogfennau ategol:

3.

Y wybodaeth ddiweddaraf am ddeisebau blaenorol

Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

3.1

P-04-477 Cefnogi'r Bil Rheoli Cŵn (Cymru)

Dogfennau ategol:

3.2

P-05-813 Gwahardd y DEFNYDD O FAGLAU LARSEN (maglau dal sawl math o frân)

Dogfennau ategol:

3.3

P-05-829 Gwahardd Eitemau Plastig Untro yng Nghymru

Dogfennau ategol:

3.4

P-05-839 Dylid troi canllawiau Sefydliad Iechyd y Byd a chyflwyno Deddf Aer Glân i Gymru

Dogfennau ategol:

3.5

P-05-856 Rhaid gwahardd gwerthu cŵn bach gan siopau anifeiliaid anwes a phob gwerthwr trydydd parti masnachol - Cyfraith Lucy

Dogfennau ategol:

3.6

P-05-876 Amddiffyn rhywogaethau rhestredig Coch ac Amber yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

3.7

P-05-817 Aelodau prosthetig arbenigol i blant

Dogfennau ategol:

3.8

P-05-882 Trawsnewid yr ymateb i bobl hŷn sy'n dioddef camdriniaeth ddomestig - galw am weithredu

Dogfennau ategol:

Tai a Llywodraeth Leol

3.9

P-05-864 Gwahardd y defnydd o 'Bensaernïaeth Elyniaethus

Dogfennau ategol:

Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

3.10

P-05-867 Gwneud Murlun ‘Cofiwch Dryweryn' yn dirnod Cymreig dynodedig

Dogfennau ategol:

Addysg

3.11

P-05-872 Dylid diogelu cyllid ysgolion neu gyfaddef bod y gwasanaeth a ddarperir yn gwanhau

Dogfennau ategol:

3.12

P-05-877 Cynllun gwisgoedd ysgol ail-law i blant

Dogfennau ategol:

3.13

P-05-879 Dylid ychwanegu addysg iechyd meddwl at y cwricwlwm addysgu gorfodol ar gyfer pob ysgol yng Nghymru

Dogfennau ategol:

3.14

P-05-891 Mae angen dod â phrofion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol ar gyfer plant mor ifanc â 6 oed i ben ar unwaith

Dogfennau ategol:

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Eitem 5

5.

Ystyried adroddiad drafft: P-04-433 : Teledu Cylch Cyfyng mewn Lladd-dai

Dogfennau ategol:

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu