Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Alun Davidson 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 10/12/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(14:00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Steffan Lewis, Joyce Watson a Michelle Brown.

 

(14.00-15.00)

2.

Deall effaith economaidd Brexit - sesiwn dystiolaeth

Gemma Tetlow, Sefydliad dros Lywodraeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Rhoddodd y tyst gyflwyniad i'r Aelodau ar effaith economaidd Brexit.  Atebodd y tystion gwestiynau gan yr Aelodau.

 

(15.00-15.05)

3.

Papurau i’w nodi

3.1

Papur i'w nodi 1 - Gohebiaeth gan y Llywydd at y Prif Weinidog ynghylch deddfwriaeth ar gyfer Brexit - 4 Rhagfyr 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Nodwyd y papur.

 

(15.05)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(15.05-15.15)

5.

Monitro trafodaethau'r UE

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Cafodd yr Aelodau frîff gan y Gwasanaeth Ymchwil ar drafodaethau'r UE.

 

(15.15-16.00)

6.

Briff ar rôl deddfwrfeydd is-wladwriaeth wrth graffu ar gytundebau masnach rhyngwladol

Matthew Bevington, Menon Associates

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cafodd yr Aelodau frîff ar rôl deddfwrfeydd is-wladwriaeth wrth graffu ar gytundebau masnach rhyngwladol.

 

(16.00-17.00)

7.

Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau flaenraglen waith y Pwyllgor ar gyfer y tymor nesaf a chytunwyd arni.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu