Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Grŵp Trawsbleidiol

Canser

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Ganser

 

Diben

 

Adnabod ac edrych ar ffyrdd o wella canlyniadau canser yng Nghymru ac ymgyrchu ar gyfer y gwelliannau hyn.

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Julie Morgan

 

Ysgrifennydd: Clare Bath (Cancer Research UK)

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: 19 Hydref 2017

 

Amser: 12 – 2pm

 

Lleoliad: Ystafelloedd Cynadledda C a D, Tŷ Hywel

 

 

Dyddiad: 29 Tachwedd 2017

 

Amser: 12:30 – 13:30

 

Lleoliad: Ystafelloedd Cynadledda C a D, Tŷ Hywel

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Claire Bath

Aelodau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Cynulliad

Partneriaid a Helpu